Algemene voorwaarden - Zandstraalfolie makkelijk zelf plaatsen op ramen en glazen deuren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OVEREENKOMST
De koper doet een bindend verzoek voor het afsluiten van een koopovereenkomst wanneer hij artikels via onze website bestelt.
Aangezien het gaat om goederen op maat is bij een verkoop aan particuliere consumenten art. 47 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dd. 06.04.2010 niet van toepassing. Ook voor ondernemers is er geen bedenktijd van toepassing.

2. ALGEMEEN
GlassDecor.be is een initiatief van Paulissen M. met zetel te Heuvel 48 in 2580 Putte (België), hierna genoemd als "de verkoper". Via genoemde website biedt de verkoper op maat gesneden zelfklevende folie bestemd voor montage op glas (ramen, glazen deuren, glazen wanden, douches, glazen tafelbladen, spiegels, enz…) te koop aan.
Alle verkopen geschieden uitsluitend op basis van de onderstaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. BESTELLING
Door een bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd. Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden.

4. LEVERINGSTERMIJNEN
Bij het plaatsen van een bestelling kan de koper kiezen voor levering of afhaling. Kiest de koper voor levering dan worden de goederen, na ontvangst van de betaling, geleverd op het adres dat de koper bij de bestelling opgeeft. Kiest de koper voor afhaling dan dient hij de goederen, na betaling, af te halen te 2580 Putte (België).
De opgave van leveringstermijnen wordt uitsluitend ter indicatie gegeven en is geenszins bindend.
Bij leveringsvertragingen of het niet uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld door overmacht, verkeersopstoppingen, beschikkingen van overheidswege, fouten van derden, alsmede alle andere gebeurtenissen waar de verkoper geen invloed heeft, kan er geen aanspraak op schadevergoeding worden gedaan.

5. PRIJZEN EN BETALING
De prijzen vermeld op de website zijn zonder BTW en zonder verzendingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
De webshop is voorzien van een online prijsberekeningsmodule waarmee de koper de totale prijs kan berekenen, inclusief de te verwachten taksen en verzendingskosten.
De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling en met alle nuttige betalingsinfo.

6. EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendom van de verkochte goederen zal slechts worden overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De verkoper draagt de kosten voor verlies of schade aan de artikelen tot aan de levering op het door de koper opgegeven adres.

7. GARANTIEBEPALINGEN/ AANSPRAKELIJKHEID
De koper verplicht zich ertoe om de goederen na ontvangst op eventuele gebreken te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen na ontvangst te melden.
In geval van een gebrek aan de folie zelf, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het kosteloos opnieuw aanleveren van de betreffende folie(s).
De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het montagewerk en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor kosten of schade verbonden aan het plaatsen, onderhouden en/of verwijderen van de folie.
Alle informatie en tips met betrekking tot de te verwachten levensduur en het plaatsen van betreffende folies die u terugvindt op de website Glassdecor.be is ter goeder trouw maar geheel vrijblijvend; de verkoper neemt hierin geen verantwoordelijkheid.

8. COPYRIGHT
Alle afgebeelde logo's, afbeeldingen en tekeningen zijn eigendom van Paulissen M. - Heuvel 48 te 2580 Putte (België). Alle op deze pagina's weergegeven foto's, logo's, teksten en tekeningen mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt of vermenigvuldigd. Alle rechten worden voorbehouden.

9. TOEPASSELIJK RECHT
Enkel en alleen het Belgische recht is van toepassing.
De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn uitsluitend bevoegd om zich uit te spreken over een eventueel juridisch geschil.

home    |     contact     |    vragen?

 
© 2011-2021 GlassDecor.be
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu