Privacy policy - Zandstraalfolie makkelijk zelf plaatsen op ramen en glazen deuren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy-beleid

Conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geeft de koper aan Glassdecor.be de toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en te verwerken.

De aldus verstrekte gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag of uw bestelling vlot te kunnen beantwoorden. Zo zal het doorgeven van gegevens aan derden (bvb. aan bpost of een transportfirma) alleen gebeuren voor zover dit noodzakelijk is voor de orderverwerking. Verder worden uw naam en adres opgenomen in onze administratie teneinde te voldoen aan de Belgische boekhoudwetgeving.

U kan uw gegevens waarover we beschikken steeds opvragen of laten schrappen. Neem daartoe contact met onze klantendienst; op eenvoudig verzoek doen we het nodige en laten u nadien bevestiging. Uiteraard gebeurt dit gratis.
home     |     contact     |    vragen?

 
© 2011-2021 GlassDecor.be
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu